Bekijk onze virtuele showroom!
vraag nu een
offerte aan

LET OP: De ingang van onze showroom bevind zich aan de andere zijde van het pand, ter hoogte van: Stationsstraat 58b

Subsidie: ''Tweede maatregel'' vervalt maar subsidie op glas halveert

Subsidie: ''Tweede maatregel'' vervalt maar subsidie op glas halveert

Het Rijk is voornemens volgend jaar de zogenaamde ’tweede maatregel’ los te laten. Die is, als het om isolatieglas gaat, nodig om in aanmerking te komen voor subsidie. Een warmtepomp of gevelisolatie als eerste maatregel en glas als tweede. Dit biedt meer kansen voor de glassector, hoewel de subsidie op glas in 2023 dan wel halveert. De subsidie was per 1 januari juist met 50 procent verhoogd.
Dit blijkt uit het nieuwe Nationaal Isolatieprogramma van het kabinet. Het programma kondigt een stimulans aan voor de verduurzaming van woningen. De stimulans omvat onder meer de twee bekende regelingen ISDE, met de subsidie op glas, en SEEH.

ISDE: subsidie op glas
ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing.

  • De overheid heeft per 1 januari 2022 de subsidiebedragen voor de verschillende isolatiemaatregelen verhoogd. Dat geldt voor subsidie op glas, maar ook voor de subsidies voor warmtepompen en zonneboilers. Hierdoor is het gemiddelde subsidiepercentage opgehoogd van 20 naar 30 procent.
  • De ISDE laat de twee-maatregelen-eis los. Dit conform het ‘Manifest nationaal isolatieprogramma’. Hierbij is het vanaf 2023 ook mogelijk om 15 procent subsidie te krijgen voor één maatregel.
  • Het Rijk verkent samen met gemeenten of en hoe collectief aanvragen mogelijk gemaakt kan worden via de ISDE of anderszins. Gemeenten kunnen dan bewoners ontzorgen en stimuleert zo buurtinitiatieven en coöperatieven.
  • Per 1 januari 2023 zal vanuit de ISDE ook subsidie worden verstrekt aan eigenaar-bewoners voor het afsluiten van aardgas van woningen die zijn aangesloten op een warmtenet maar nog koken op gas. Hiermee vcoorkom je dat er grote maatschappelijke investeringen nodig zijn voor het vervangen van oude gasnetten.

SEEH: Energiebesparing Eigen Huis

  • VvE’s hebben momenteel twee regelingen voor verduurzaming: de ISDE voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten, en de SEEH voor advies en isolatiemaatregelen. Om te zorgen dat VvE’s nog maar bij één regeling subsidie hoeven aan te vragen voor verschillende maatregelen, gaan de onderdelen gericht op VvE’s per 1 januari 2023 uit de ISDE over naar de SEEH. De SEEH wordt zo de centrale regeling voor VvE’s. Dat zal het proces van aanvragen en uitvoeren van maatregelen aanzienlijk versimpelen en versoepelen
  • De twee-maatregelen-eis zal worden losgelaten. Dit eveneens conform het ‘Manifest nationaal isolatieprogramma’
  • Het Rijk maakt de hogere subsidie voor het ‘Zeer Energiezuinig pakket’ toegankelijker. Zo kun je toch een hogere subsidie ontvangen wanneer het niet geheel mogelijk is om aan alle voorwaarden van het ZEP-pakket te voldoen.
  • Het Rijk verlengt de termijn voor de uitvoering van maatregelen en verlaagt de minimumoppervlakte eisen voor een aantal isolatiemaatregelen. Deze wijzigingen maken de SEEH eenvoudiger en aantrekkelijker.